rebusy.edu.pl logo

REBUSY·EDU·PL

rebusy.edu.pl logo

Twórz i drukuj własne rebusy.

Generator rebusów

Wprowadź słowo, wyrażenie lub krótkie zdanie, na podstawie którego chcesz wygenerować rebus w polu poniżej.
Domyślnie każdemu słowu będzie opowiadał jeden obraz, aby dane słowo było przedstawione przez kilka obrazów, należy je podzielić znakiem spacji (np. zamiast ekspedycja wpisać ekspe dycja).


 
          
          
 

Aby zapisać wygeneroway rebus jako plik PNG lub PDF proszę skorzystać z przycisków poniżej. Rebus można wydrukować z programu obsługującego dany typ pliku.


Instrukcja obsługi

1Wprowadź słowo, wyrażenie lub krótkie zdanie w języku polskim lub angielskim, na podstawie którego chcesz wygenerować rebus w odpowiednie pole i naciśnij przycisk dla wybranego języka.

2Po wyświetleniu informacji o rebusie należy dostosować słowa używane do tworzenia rebusów, naciskając przyciski   pod każdym zakodowanym słowem.

3Aby zmienić obrazy użyte do przedstawienia każdego słowa użyj przycisków   nad każdym obrazem.

4Ostatnim krokiem jest zapisanie rebusu jako PDF lub PNG przy użyciu przycisków i

Obrazy używane do tworzenia rebusów są udostępniane na licencji Creative Commons CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl), można z nich korzystać w niemal każdym celu w tym w celach komercyjnych.